ယန္တြအားလုံးကို တစုတစည်းထဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် စုစည်းပေးထားပါတယ်။ 

Yantra No ( 1 ) အရှုပ်အရှင်းမှန်သမျှကို ဖြေရှင်းပေးမယ့်ယန္တြ
Yantra No ( 2 ) ဆွဲဆောင်မှုအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 3 ) ပညာ၊ ဉာဏ်အတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 4 ) ကုစားမှုအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 5 ) ဆွဲဆောင်မှုအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 6 ) အောင်မြင်မှုအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 7 ) အပူသောကအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 8 ) လိုအင်ဆန္ဒအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 9 ) ဟန်ချက်ညီစေသောယန္တြ
Yantra No ( 10 ) အသက်ဓာတ်အတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 11 ) ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 12 ) စကားအပြောအဆိုအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 13 ) ညှို့ဓာတ်အတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 14 ) ချို့တဲ့မှုကုစားသောယန္တြ
Yantra No ( 15 ) ဉာဏ်အလင်းပွင့်စေသောယန္တြ
Yantra No ( 16 ) နှုတ်ပီယအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 17 ) အသိပညာအတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 18 ) ယောကျ်ားကောင်းရဖို့အတွက်ယန္တြ
Yantra No ( 19 ) ထိန်းချုပ်မှုအားကောင်းစေသောယန္တြ
Yantra No ( 20 ) ကျက်သရေတိုးစေသောယန္တြ