( ၁ ) ငွေကြေးဆိုင်ရာအင်္ဂဝိဇ္ဇာယတြာ

( ၂ ) ငွေရေးကြေးရေးအဆင်ပြေစေသော အဆောင်

( ၃ ) ငွေကြေးပြဿနာ ( ၁ ) အကြွေးယူပြီး ပြန်မဆပ်ချင်သူထံမှ အကြွေးရအောင်တောင်းနည်း...

( ၄ )  ငွေကြေးပြဿနာ ( ၂ ) လက်ထဲငွေမမြဲသူများအတွက် ငွေမြဲအောင်လုပ်နည်း