နမူနာရေးထားတာမို့ မပြည့်စုံသေးသလို အမှားလည်းကင်းမည်မဟုတ်ပါ။... သို့သော် မည်သို့ အလုပ်လုပ်သည်ကို ချပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။