( ၁ ) နက္ခတ်ဗေဒင် တွက်ရိုး App

( ၂ ) နက္ခတ်ဆော့ဝဲ ( စမ်းသပ်ကာလ )