သာမန်အားဖြင့် <textarea> code တွေဟာ မလှပါဘူး။ အောက်မှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ လိုအပ်ရင် Code တွေ ယူသုံးနိုင်အောင် ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ တခြားလည်း ဉာဏ်ရှိသလို သုံးပါ။

ဒါက သာမန် Textarea ပါ။ ဘာမှ မပြင်ထားပါဘူး။

<textarea rows="5" cols="70">
ဒီအထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ရေးပါ။
</textarea>

ဒါက အရောင်လေးနဲ့အဆင့်မြှင့်ထားတာပါ။

<textarea rows="5" cols="50" style="background: #4285F4; background-repeat: no-repeat; border: solid #0d47a1 ; border-width: 1px 1px 1px 20px; color: #ffffff; font: 13px 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 16px; margin: 10px 0 10px 10px; max-height: 200px; min-height: 16px; overflow: auto; padding:10px 10px 10px; width: 80%;">
ဒီအထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ရေးပါ။
</textarea>

ဒါက 3D ပုံစံ ဒီဇိုင်းပါ။

<textarea rows="5" cols="50" style="background: rgb(238, 238, 238); border-bottom-color: initial; border-bottom-style: initial; border-image: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-radius: 10px; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-top-style: solid; border-width: 5px 0px 0px; color: #444444; font-family: &quot;Courier New&quot;, Courier, monospace; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; margin-bottom: 1.5em; margin-top: 0px; overflow-wrap: normal; overflow: auto; padding: 12px; vertical-align: baseline;max-height: 200px;">
ဒီအထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်ရေးပါ။
</textarea>