ကျနော်တို့ Blog ရဲ့ ပုံမှန်လိပ်စာဟာ Post တင်တဲ့အခါမှာ ပေးလိုက်တဲ့ Title ကို အသုံးပြုပြီး တင်တဲ့ Date နဲ့ .html ဆိုပြီးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ … ကျနော် … check ဆိုတဲ့ Title နဲ့ Post တင်လိုက်တဲ့အခါ …

https://ttstestblogs.blogspot.com/2022/02/check.html ဆိုပြီး check page ရဲ့ Address ရလာပါ တယ်။ အဲဒီမှာ …

https://ttstestblogs.blogspot.com ဆိုတာ ကျနော့်နမူနာ Blog ရဲ့ မူရင်း Address ရဲ့လိပ်စာဖြစ်ပြီး Home Page Address လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။

/2022/02/check.html ဆိုတာကတော့ ကျနော်တင်လိုက်တဲ့ ရက်အရ check ဆိုတဲ့ page ရဲ့ Address ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီအတိုင်းသုံးရင်လည်း ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတရံ Blogger တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ … Address ကို ပြင်ဆင်ဖော်ပြချင်တာမျိုးတွေ ရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါ နည်းလမ်းတွေ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဥပမာ …

https://ttstestblogs.blogspot.com/2022/02/check.html ဆိုတဲ့ Address ကို

https://ttstestblogs.blogspot.com/check ဆိုတဲ့ Address ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်ချင်တယ် ဆိုကြပါစို့ …


( ၁ ) Blogger မှာ Login ဝင်ပါ။

( ၂ ) Theme ကို အရင်ဆုံး Backup လုပ်ထားပါ။ ဒါမှ မတော်တဆမှားသွားရင် မူလ Theme ကို ပြန်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

( ၂ ) Blogger Dashboard ကိုရောက်ရင် အပေါ်ဆုံးမှာ မိမိ Blog ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။

( ၃ ) ဘယ်ဘက် Menu ထဲက Theme ကိုနှိပ်ပါ။


( ၄ ) CUSTOMIZE ကိုနှိပ်ပါ။


( ၅ ) Edit HTML ကို နှိပ်ပါ။


( ၆ ) Code Editor ထဲကို ရောက်ပြီဆိုရင် … <head> ဆိုတဲ့ code ကို ရှာလိုက်ပါ။ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိတတ်တာမို့ ရှာရလွယ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှာမရရင် Ctrl+F နှိပ်ပြီးလည်း ရှာနိုင်ပါတယ်။


( ၇ ) <head> ရဲ့အောက်မှာ … အောက်က ပေးထားတဲ့ ကုဒ်ကို Copy ကူးထည့်ပါ။ ပြီးရင် Save လိုက်ပါ။

<!-- REMOVE DATE-->
   <script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// BloggerJS v0.3.1
// Copyright (c) 2017-2018 Kenny Cruz
// Licensed under the MIT License
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>
   <!-- REMOVE DATE END-->


( ၈ ) ဒါဆိုရင် page address က ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း ခုလိုပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။