( ၁ ) ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီလား?

( ၂ ) စိတ်၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို ကုစားခြင်း