( ၁ ) စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများအတွက် မေတ္တာလက်ဆောင်

( ၂ ) ထူးထူးဆန်းဆန်းငွေခေါ်နည်းလေးတစ်ခု